Підвищення ефективності процесів

Компанія «АудитСофт» надає клієнтам комплексні послуги та сервіси для комплексного
вирішення завдань автоматизації підприємств

Консалтингова підтримка

Консультації на вибір програмного забезпечення є невід’ємною складовою під час створення чи модернізації інформаційної системи для підприємства. Наша компанія надає послуги зі створення документації порівняння наявних на ринку рішень та підбору оптимального рішення для підприємства, виходячи з поставлених завдань. Ця послуга включає вивчення всіх вимог замовника до інформаційної структури підприємства.

Оскільки програми для автоматизації бізнесу можуть бути застосовані до різних об’єктів автоматизації, то розібратись самостійно підприємству у програмах з метою вибору оптимальної для вирішення своїх бізнес-завдань вкрай важко

Також при поетапній автоматизації підприємства є можливість функціонування одночасно кількох систем пов’язаних між собою.
В результаті наведених вище факторів ми отримаємо необхідність періодичного аудиту програмних комплексів на предмет:

  • оптимізації побудови системи;
  • якості даних системи;
  • відповідності бізнес-процесів підприємства процесам
    у системі обліку, планування, управління складською логістикою, управління відносинами з клієнтами.

Періодичне виконання зазначених вище процесів може дозволити суттєво оптимізувати витрати підприємства на утримання ІТ-структури у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Оскільки будь-яке підприємство постійно перебуває в процесі пошуку оптимального поєднання витрачених ресурсів до отриманих вигод від діяльності, витратою цього процесу стає бізнес-процес підприємства, що швидко змінюється, і в таких умовах експлуатації абсолютно обов’язково потрібно піддавати аудиту поточну систему обліку на предмет відповідності бізнес-процесам підприємства і облікової системи Також аудиту піддаються окремі складові кожного бізнес-процесу, документи, довідники, звіти щодо повноти зберігання в них даних.

 

Управління виробництвом

Сучасне підприємство трубує передові технології ведення обліку. Процес виробництва є одним із найскладніших процесів на будь-якому з підприємств. І цей процес потребує оперативного контролю. Для вирішення такого роду завдань автоматизації обліку ми пропонуємо для використання наступні рішення: BAS ERP. Програма містить все необхідне для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організації. Бухгалтерський та податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Передбачено набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані щодо залишків, оборотів рахунків та проводок у різних розрізах, при цьому є можливість налаштувати угруповання, відбір та сортування, що виводяться у звіт.

Основні інновації рішення:

  • оптимізації побудови системи;
  • якості даних системи;
  • відповідності бізнес-процесів підприємства процесам у системі обліку, планування, управління складською логістикою, управління відносинами з клієнтами.

Взаємини з клієнтами

У продукті реалізовано управління процесами продаж: регламентація етапів процесу, контроль виконання процесу, аналіз. З метою управління процесами продажів застосовується механізм бізнес-процесів, який автоматично відстежує маршрут процесу та формує завдання виконавцям. Крім цього, реалізовано спрощений режим управління процесом продажу з “ручним” переміщенням за етапами. Допускаються різні види процесів із різним складом етапів. Підтримується зберігання допоміжних документів – регламентів, інструкцій, шаблонів документів тощо, необхідні під час відпрацювання процесу. Система накопичує статистику по виконуваних процесах, дозволяє розраховувати можливість доведення наявного потенціалу продажів до успішного результату (“воронка продажів”) і проводити аналіз «вузьких місць» процесів.

Вас зацікавила консалтингова підтримка бізнесу?

Наші фахівці з радістю дадуть відповідь на ваші запитання.

Для цього достатньо залишити нам заявку

;