Комплексная автоматизация

Комплексная автоматизация

Комплексная автоматизация на базе продуктов делового назначения, для больших, средних и малых предприятий любого вида деятельности

Аудит учетных систем

Аудит учетных систем

Аудит учетных систем предприятий, анализ соответствия бизнес- процессов предприятия текущему уровню системы автоматизации учета предприятия

Разработка учетных систем

Разработка учетных систем

Разработка индивидульных решений автоматизации для предприятий различного вида деятельности

Консалтинг в сфере информационных технологий

Консалтинг в сфере информационных технологий

Консультационные услуги по выбору программного обеспечения и апаратных средств и дальнейшей его експлуатации

Разработка интерфейсов взаимодействия

Разработка интерфейсов взаимодействия

Данное направление услуг включает в себя разработку web–приложений на базе технологи ASP.NET для доступа к информационной системе предприятия

Сопровождение существующих учетных систем

Сопровождение существующих учетных систем

В рамках данного направления предоставляется комплекс услуг по обучению персонала, проведению регламентных работ в информационной системе

Разработка нетиповых решений

Разработка нетиповых решений

Разработка нетиповых решений бизнес-задач - применяется при уникальности бизнес-процессов

Ключевые приоритеты

    Нашим приоритетом является работа на достижение результатов со­ответствующих ожиданиям клиентов в области внедрения систем управления ресурсами предприятия. Если Вы плани­руете создание проектов требую­щих консалтинговых услуг в области интеграции информационных техноло­гий управления деятельностью пред­приятия мы готовы Вам в этом оказать со­действие высшего качества.

Профессионализм команды

    В Компании работают профессио­налы высокого уровня, постоянно совершенствующие свои знания и навыки. Сегодня они готовы взяться за решение задач любой сложности.

В ногу со временем

    В законодательстве постоянно проис­ходят изменения, которые должны оперативно обновляться в учетных программах. Обновления программы могут иметь различный характер: будь то выход новой печатный формы или изменения системы учета авансов.
    Для обновления конфигураций необходимо иметь действующую под­писку на ИТС (информа­цион­но техно­логическое сопро­вождение).

Компанія "АудитСофт" входить у Всеукраїнську Спілку Автоматизаторів Бізнесу (САБ), що об'єднує професіоналів в області автоматизації бізнесу, які використовують сучасні програмні продукти і платформи для автоматизації бізнес-процесів, включаючи програмні продукти і сервіси "BAS," 1С:Підприємство" та ін.

ISO 9001:2008

Информация о Компании

О компании

“Аудитсофт” консалтингове ІТ-підприємство, що надає якісні послуги по впровадженню програмних продуктів ділового призначення для ведення обліку, а також повний комплекс послуг по супроводу облікових систем. Дата заснування підприємства 2007р. Пріоритетними напрямками в діяльності підприємства являється автоматизація обліку в виробничих і торгових підприємствах України.Накопичений досвід за роки роботи дає нам можливість пропонувати клієнту виключно відповідні рішення для досягнення максимального результату від бізнесу. Працівники компанії являються експертами, кожен у своїй сфері і орієнтовані на досягнення поставлених клієнтом задач. Оскільки результати роботи нашого колективу напряму залежать від злагодженої роботи з замовником, всі наші співробітники є професіоналами в сфері комунікацій. Основний принцип роботи компанії: “Якість продукту, який пропонується клієнту повинна бути краще, ніж очікується клієнтом”.  

Новости Компании

Блоги Компании

  • ИТС ТЕХНО и ИТС ПРОФ - что это?

    После покупки программного продукта для автоматизации учета, очень часто пользователи нуждаются в обучении (для этого есть Центры сертифицированного обучения), консультациях, обновлении информационной базы … 14.07.13 22:05 | Юлия Красуцкая
  • Сервіс FREDO Звіт

         Сервіс FREDO Звіт надає такі можливості: шифрування та підпис документів електронним цифровим підписом (ЕЦП); формування та подача регламентованої звітності в різні державні органи, в тому числі, через «Єдине вікно»; перевірка заповнення документу (за допомогою вбудованих камеральних перевірок), друк або збереження документа на електронних носіях; дистанційна (за наявності Інтернет) відправка звітів в контролюючі органи та отримання квитанцій про доставку звітів за призначенням; реєстрація податкових документів в ЄРПН, перевірка реєстрації податкових документів в ЄРПН, отримання зареєстрованих податкових документів з ЄРПН; обмін податковими документами між контрагентами; отримання довідки про стан рахунку ПДВ; пакетна обробка документів … 26.10.12 14:16 | Юлия Красуцкая

Наши клиенты