Програмна продукція "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства"

  Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства" - оптимальне рішення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, отримання інформації для аналізу діяльності підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції (тваринництва, рослинництва та птахівництва). 

  Програма дозволяє вести бухгалтерський і податковий облік, формувати регламентовану звітність і отримувати інформацію про діяльність та стан ресурсів, необхідну для прийняття управлінських рішень.

  ішення дозволяє вести розширений облік заробітної плати в порівнянні з "1С:Бухгалтерією для України".

  Можливості які надає галузеве рішення співробітникам сільськогосподарського підприємства:

  Керівникам:

  • Отримувати дані для контролю зміни активів підприємства, звітність про виробничу діяльність, оперативну інформацію про рух грошових коштів та ін.
  • Підвищити якість інформації, її достовірність і аналітичність.

  Фінансовій і бухгалтерській службі:

  • Вести бухгалтерський та податковий облік.
  • Систематизувати і регламентувати бухгалтерський документообіг підприємства.
  • Проводити аналіз управління витратами, формувати собівартість продукції в різних аналітичних розрізах, автоматично формувати залишки і обороти за статтями витрат.

  Бухгалтеру з обліку кадрів і заробітної плати:

  • Вести кадровий облік з докладною кадровою інформацією по співробітниках, кадровий облік за договорами ЦПХ.
  • Можливість вносити інформацію про кадрові зміни.
  • Здійснювати нарахування заробітної плати за окладом, тарифними ставками, відрядними.
  • Виконувати автоматичний розрахунок відпусток, лікарняних листів, обчислення податків і внесків.
  • Формувати платіжні документи з перерахування податків і виплати заробітної плати.
  • Можливість виплачувати заробітну плату через касу, за безготівковим розрахунком і натуральною оплатою.

  Бухгалтеру з обліку біологічних активів:

  • Можливість вести облік від введення первинних документів до формування бухгалтерської та оперативної звітності по руху біологічних активів.

  Бухгалтеру з обліку транспорту і сільгосптехніки:

  • Вести облік роботи вантажного і легкового автотранспорту, сільгосптехніки за дорожніми листами в розрізі технологічних операцій.
  • Вести облік палива, ПММ.
  • Вести облік матеріалів, використовуваних для ремонту транспорту і сільгосптехніки.

  Бухгалтеру з обліку оренди землі та майна:

  • Можливість вести облік оренди землі та майна в розрізі договорів, ділянок.
  • Автоматично нараховувати орендну плату, здійснювати виплати паїв різними способами: готівковим, безготівковим, натуральною оплатою.
  • Формувати регламентовану звітність щодо земельних ділянок.

  Агроному:

  • Аналізувати списання насіння і добрив в розрізі полів.

  Зоотехніку:

  • Проводити контроль структури стада і аналіз динаміки руху тварин за віковими групами, по місцях утримання в розрізі ферм і груп тварин.

  Информация

  Если Вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами по толефону 0800 21-31-88 или по электронной почте.

  Также Вы можете воспользоваться формой обратной связи.