Програмна продукція "Роздрібна торгівля"

  Програмний продукт "Роздрібна торгівля" призначений для автоматизації бізнес-процесів роздрібних торгових точок (магазинів), як самостійних, так і тих, що входять в розподілену роздрібну мережу. Програма дозволяє автоматизувати облік товарних запасів на складах магазинів та облік грошових коштів в касах магазинів, а також може використовуватися в якості касової програми.

  Найчастіше прикладне рішення "Роздрібна торгівля" використовують спільно з іншими програмами серії Підприємство 8 для комплексного вирішення завдань

  Програма "Роздрібна торгівля" автоматизує наступні операції: реєстрацію операцій з товарами в розрізі товарних груп, магазинів, складів, власних організацій і дозволяє отримувати аналітичну інформацію про рух товарів з необхідним користувачу ступенем деталізації.

  Облік руху товарів

  • замовлення постачальнику;
  • замовлення на переміщення;
  • надходження від постачальника;
  • реалізація в роздріб і дрібним оптом;
  • переміщення товарів між магазинами;
  • переміщення між складами одного магазину;
  • інвентаризація;
  • оприбуткування;
  • списання;
  • передача між організаціями.

  Документи надходження і реалізації можуть оформлятися з використанням ордерної схеми відповідно до налаштувань магазину. Переміщення між магазинами завжди виконуються за ордерною схемою, щоб забезпечити правильні товарні залишки по кожному з магазинів. Переміщення між складами одного магазину виконується за допомогою окремого документа "Ордер на переміщення".

  Реалізовано автоматичний розподіл товарів, що надійшли в магазин на основі попередньо виконаних налаштувань.

  Облік торгових операцій в "Роздріб 8 для України" ведеться тільки в гривнях.

  Для організацій можуть використовуватися різні системи оподаткування: неплатник податків, податок на прибуток і ПДВ, єдиний податок, єдиний податок та ПДВ.

  Аналіз продажів і замовлення постачальнику

  Аналітичні звіти для аналізу продажів можуть формуватися з розворотом по зазначених користувачем аналітичних розрізах. Складський облік товарних залишків ведеться як в розрізі товарних позицій, так і в розрізі характеристик товарів. На основі аналізу продажів і поточних залишків товарів в магазині користувач може створити замовлення постачальнику, спланувати дату надходження товарів і оплату поставки.

  Контроль поставок на замовлення постачальнику

  Надходження товарів у програмі "Роздрібна торгівля" оформляється вручну на основі накладної постачальника або на підставі замовлення постачальнику. В останньому випадку користувачеві надається звіт по ретельності постачальника, в якому для кожного постачальника виводиться інформація про розбіжності при поставці товарів або несвоєчасність надходження товарів.

  Призначення роздрібних цін

  У програмі "Роздрібна торгівля" підтримуються різні способи управління роздрібними цінами в торговельній мережі. Центральний офіс мережі може встановлювати роздрібні ціни для всієї мережі в цілому, для груп магазинів або кожного магазину окремо. На окремі групи номенклатури роздрібні ціни можуть також призначатися менеджером магазину.

  При введенні інформації про надходження товарів, користувач може контролювати зміну ціни закупівлі товарів і приймати рішення про призначення нової роздрібної ціни. Система надає зручний сервіс розрахунку ціни з урахуванням величини змін цін закупівлі.

  Реалізовано відкладене застосування роздрібної ціни, при якому можна застосувати призначені в офісі нові ціни для всієї або частини номенклатури в будь-який технологічно обумовлений момент часу.

  Цінники і етикетки можна формувати і друкувати як з документа ціноутворення, так і спеціальною обробкою.

  Продаж в роздріб

  Прикладне рішення, надає користувачеві покращений функціональний і зручний інтерфейс робочого місця касира (РМК) для оформлення роздрібних продажів. Інтерфейс РМК адаптований для використання на дисплеях невеликого розміру і для роботи з програмованої клавіатурою. Інтерфейс РМК дозволяє налаштувати тільки потрібні касиру операції і обмежити його можливості. Конфігурація дозволяє касирові реєструвати продаж товарів на різні організації та друкувати чеки на реєстраторі роздрібних операцій.

  Підтримується облік різних видів оплати: оплата готівкою, платіжною карткою, банківськими кредитами і подарунковими сертифікатами. Система дозволяє враховувати кошти, внесені в касу ККМ для розміну, і часткову виїмку коштів з каси ККМ. Підтримується інкасування грошових коштів в банк з операційної каси магазину.

  Управління знижками

  "Роздрібна торгівля" надає широкі можливості управління знижками з установкою роздрібної ціни в залежності від різних умов і ситуацій:

  • кількості товарів в чеку;
  • суми чека;
  • часу покупки;
  • виду дисконтної карти покупця;
  • особистих даних покупця;
  • відсотка від суми товарного рядку;
  • подарунка при купівлі набору товарів ( "купи-отримай").

  Реєстрація руху товарів в розрізі аналітик господарської операції

  "Роздрібна торгівля" дозволяє проводити аналіз будь-яких складських операцій. Реєстрація повернень від покупців і повернень постачальникам, списання товарів можуть проводитися із зазначенням причин оформлюваних операцій. Звіт за господарськими операціями надає користувачеві детальну інформацію про розміри і причини втрат при торгових операціях.

  Управління персоналом магазину

  У програмі "Роздрібна торгівля" підтримується планування і реєстрація фактичного робочого часу співробітників магазину, а також оформлення продажів із зазначенням продавця, що обслужив покупця. Це дозволяє контролювати працівників і застосовувати прозору систему мотивації продавців.

  Аналіз діяльності підприємства

  У програмі "Роздрібна торгівля" формується понад 80 видів аналітичних звітів з різним рівнем угруповання і детальними розшифровками за всіма видами операцій. Представлені абсолютні значення показників за період, середні значення, динаміка показників з плином часу і відносні показники ефективності торгових операцій. Особливу увагу приділено аналізу продажів, як в розрізі товарних груп, так і груп покупців, оцінці ефективності застосовуваних знижок, розпродажів.

  Робота з торговим обладнанням

  "Роздрібна торгівля" надає можливість:

  • працювати з торговим обладнанням, такими як реєстратори розрахункових операцій, дисплеї покупців, зчитувачі магнітних карт, сканери штрих-кодів, термінали збору даних, принтери штрих-кодів і ваги з можливістю друку етикеток;
  • формувати всі необхідні відповідно до українського законодавства звіти по касовій зміні;
  • легко налаштовувати шаблони для друку чеків на підключених стрічкових принтерах;
  • приймати оплату за банківськими платіжними картками за допомогою еквайрингового терміналу.

  Драйвери торгового обладнання, що підтримуються опубліковані на сайті ІТС

  Обмін даними між розподіленими інформаційними базами (РИБ)

  Реалізовано обмін даними між інформаційними базами на двох рівнях: по магазинах і по робочих місцях.РІБ по магазинах дозволяє встановити надійний обмін даними між магазинами.

  РІБ по робочих місцях надає користувачеві оптимізований за обсягом даних обмін між сервером магазина і касової лінійкою.

  Віддалене адміністрування дозволяє централізовано створювати і змінювати список користувачів, обмежуючи, при необхідності, передачу відомостей в магазини.

  Обмін даними з конфігурацією "Управління торгівлею для України", редакція 3.1

  У конфігурації "Роздріб для України", редакція 2.0 підтримується двосторонній обмін даними з конфігурацією "Управління торгівлею для України", редакція 3.1 на рівні документів та довідкової інформації.

  При спільному використанні, конфігурація "Управління торгівлею для України" виступає в ролі керуючої системи, яка поставляє в конфігурацію "Роздріб для України" нормативно-довідкову інформацію. Конфігурація "Роздріб для України" забезпечує оперативний облік операцій в магазинах торговельної мережі. З конфігурації "Роздріб для України" переносяться документи руху товарів і грошових коштів і інформація, яка уточнює довідкові дані.

  Магазини можуть взаємодіяти з центральним офісом безпосередньо або через центральний вузол, який об'єднує декілька магазинів. Об'єднання магазинів в центральний вузол дозволяє контролювати залишки в магазинах, що входять до складу центрального вузла, і оперативно переміщати товари між магазинами. При взаємодії магазину і центрального офісу всі дані по магазину узагальнюються. Тобто в кожному магазині в центральному офісі реєструється узагальнена інформація про всі торгові операції, які проводилися в магазині: прийом товарів, продаж товарів оптом і в роздріб, передача товарів в інший магазин, результати проведеної інвентаризації на складах магазину тощо. Роздрібні продажі згортаються в Звіти про роздрібні продажі з точністю до Каси ККМ і передаються в "Управління торгівлею для України".

  Обмін даними з конфігурацією "Бухгалтерія для України", редакція 2.0

  У конфігурації "Роздріб для України", редакція 2.0 підтримується двосторонній обмін даними з конфігурацією "Бухгалтерія для України", редакція 2.0 на рівні документів та довідкової інформації.

  Також планується підтримка обміну даними з іншими конфігураціями.

  Робота в режимі тонкого клієнта і веб-клієнта

  Конфігурація "1С:Роздріб для України", редакція 2.0 переведена на платформу "1С:Підприємство 8.3" і може використовуватися в режимі тонкого клієнта або веб-клієнта на всіх робочих місцях.

  "Роздріб 8 для України" підтримує роботу наступного торгового обладнання:

  • фіскальні реєстратори (РРО),
  • термінали збору даних,
  • сканери штрих-кодів,
  • вагове обладнання,
  • дисплеї покупця,
  • платіжні термінали,
  • зчитувачі магнітних карт.

  Облік торгових операцій в "Роздріб 8на торгівля" ведеться тільки в гривнях.

  Багатофірмовий облік

  У програмі "Роздрібна торгівля" поряд з багатомагазинним обліком реалізований багатофірмовий облік, де кожен склад (торговий зал) може бути віднесений до певної організації. При цьому можуть використовуватися різні системи оподаткування: загальна система оподаткування, спрощена система оподаткування.

  Робота за ордерним схемою

  "Роздрібна торгівля" підтримує ордерні схеми переміщення, реалізації та надходження товарів на склади магазину. Ордерна схема являє собою переміщення в буферний список товарів, необхідних до прийняття або відвантаження зі складу, фактична ж операція з товарним залишком на складі проводиться видатковими або прибутковим ордером. У програмі "1С:Роздріб 8" передбачені кошти для оперативного контролю надійшли і відвантажених товарів у разі роботи за ордерною схемою.

  Особливості обліку товарів і установки цін

  У програмі "Роздрібна торгівля" з метою спрощення не ведеться облік за характеристиками і серіями номенклатури. У разі необхідності даний облік пропонується вести в керуючої системі - в конфігурації "Управління торгівлею для України". При цьому забезпечується коректна робота обміну даними між програмами.

  У програмі "Роздрібна торгівля" реалізована можливість контролю установки цін на товари для кожного магазину окремо, що забезпечує відповідність цін в інформаційній базі цінників в торгових залах магазинів. Передбачена можливість роботи з типами цін номенклатури, які в разі використання керуючої системи можуть виступати в ролі рекомендованих цін для роздрібної торгівлі. Ці ціни можуть бути скориговані для роздрібного продажу в залежності від географічного положення роздрібної точки (наприклад, в разі присутності аналогічних товарів за нижчими цінами в конкуруючих організаціях, що знаходяться в безпосередній близькості до магазину). Також реалізовані механізми створення макетів цінників і етикеток та їх друку з будь-яких видів "товарних" документів.

  Аналіз торгової діяльності

  У програмі передбачені різні звіти, які дозволяють проаналізувати діяльність магазину: провести вартісну оцінку товарів в роздрібних цінах, провести аналіз продажів і повернень товарів, визначити, в який час і який товар краще продається в різних магазинах, а також торгових залах одного магазину (статистика чеків ККМ). Програма надає можливість на основі аналізу продажів і поточних залишків товарів в магазині спланувати закупівлі товарів і автоматично сформувати внутрішні замовлення товарів для передачі їх в керуючу систему (конфігурації "Управління торгівлею для України" редакції 2.3 або "Управління торговим підприємством для України").

  Информация

  Если Вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами по толефону 0800 21-31-88 или по электронной почте.

  Также Вы можете воспользоваться формой обратной связи.