Програмна продукція "Управління торгівлею"

  Програмний продукт "Управління торгівлею" - це сучасний інструмент для підвищення ефективності бізнесу торгового підприємства. Рішення дозволяє:
  • збільшити продуктивність праці всіх служб торгового підприємства;
  • працювати з оперативною інформацією, яка відбиває поточний стан підприємства на даний момент часу;
  • швидко і в зручній формі одержувати звіти для прийняття рішень на різних рівнях. 

  Функціональні можливості редакції 3.1

  "Управління торгівлею для України" редакція 3.1 автоматизує наступні напрямки торговельної діяльності:

  • планування та план-фактний аналіз продажів і закупівель;
  • управління продажами (включаючи оптову, роздрібну та комісійну торгівлю);
  • управління поставками;
  • управління складськими запасами, зокрема адресним складом за простою або ордерної схемою;
  • управління відносинами з постачальниками та замовниками;
  • управління замовленнями покупців і внутрішніми замовленнями підрозділів;
  • самообслуговування клієнтів через web;
  • правління взаємодією з клієнтами через торгових представників;
  • обробка претензій;
  • управління грошовими коштами, зокрема формування платіжного календаря;
  • облік і аналіз комерційних витрат;
  • управління взаєморозрахунками з замовниками, постачальниками і підзвітними особами;
  • аналіз цін і управління ціновою політикою;інтеграція з торговим обладнанням;
  • інтеграція з "Бухгалтерією для України", "Роздріб для України";
  • моніторинг та аналіз ефективності торговельної діяльності.

  Планування

  Програма підтримує планування обсягу продажів в сумових показниках і планування закупівель в кількісних і сумових показниках, а також асортиментного планування.

  Планування продажів

  Прогнозування продажів може виконуватися по окремому складу або за форматом магазину (складу), по менеджеру, по клієнту і угоді з клієнтом. План продажів фіксується на певний період з заданої періодичністю плану: тиждень, декада, місяць тощо. Програма надає звіти для план-фактного аналізу виконання планів усіх видів.

  Асортиментне планування продажів

  Асортиментне планування продажів надає можливості:

  • Планування продажів в розрізі товарних категорій;
  • Планування продажів в розрізі форматів магазинів і номенклатури;
  • Деталізації укрупненого плану продажів за категоріями до номенклатури із застосуванням коефіцієнтів розбиття;
  • Управління колекціями товарів;
  • Заповнення планів продажів і закупівель за асортиментом;
  • Використання середньої ціни продажу.

   

  Планування закупівель

  Планування закупівель і продажів можна виробляти з різним ступенем деталізації. При плануванні можуть використовуватися джерела даних: планові і фактичні обсяги закупівель і продажів; обсяги замовлень; товарні залишки тощо.

  Також передбачена можливість планування збірок (розборок) в кількісних показниках.

  Наявна можливість формування замовлень постачальнику на підставі планів закупівлі та планів збірки, а також формування замовлень на складання (розбирання) на підставі планів складання (розбирання).

   

  Застосування для управління продажами в дистрибуції, проектними продажами, крупно і дрібнооптовою торгівлею

  Автоматизація бізнес-процесу продажу

  Для підвищення ефективності "довгих" продажів, у системі передбачена можливість автоматизації повного процесу управління угодою, починаючи з моменту узгодження комерційної пропозиції на підставі даних про первинний інтерес клієнта в оформленій з ним угоді, продовжуючи формуванням комерційної пропозиції, узгодженням вартості, графіка оплат і поставок, укладенням договору забезпеченням угоди товаром, і закінчуючи контролем виконання зобов'язань щодо оплати та відвантаження.

  Крім того, реалізовано спрощений режим управління процесом продажу з ручним переміщенням по етапах. Допускаються різні види процесів, з різним складом етапів. Для них підтримується зберігання допоміжних документів - регламентів, інструкцій, шаблонів документів й  інших матеріалів, необхідних при відпрацюванні процесу.

  Всі процеси продажу (угоди) реєструються в системі. Вони об'єднують в єдине ціле всю інформацію, накопичену в системі в ході підготовки та виконання продажу: електронну пошту, відомості про дзвінки, зустрічі, оформлення замовлення, рахунки, накладні, додаткові файли і т. Д. Це допомагає максимально зручно організувати роботу менеджерів з продажу .

  Використання регламентованих процесів продажів дозволяє управляти якістю обслуговування клієнтів, оперативно отримувати інформацію:

  • терміни обробки операцій на етапах процесів продажів;
  • вузькі місця процесів (кількість програшів і втрачений потенціал на етапах);імовірнісний прогноз надходження грошових коштів;графічне (у вигляді діаграми "воронка продажів") подання стану процесів продажів;
  • докладний стан процесів: кількість угод (в роботі, виграних і програних) і потенціал по етапах процесів продажів;
  • відхилення від середніх значень по менеджерам, партнерам та видами угод.

  На підставі статистики угод можна оцінити ймовірність їх успішного здійснення. Таким чином, система автоматизує і підтримує не тільки стадію продажу, а й підготовку продажів. Система дозволяє аналізувати ступень задоволення первинного попиту клієнтів. Всі ці можливості дозволяють вдосконалити роботу відділу продажів.

  Комерційні пропозиції

  Комерційні пропозиції дозволяють фіксувати історію переговорів з клієнтом по визначенню складу і умов продажів.

  • Менеджер формує комерційну пропозицію. Комерційна пропозиція може бути сформована в форматах .doc (Microsoft Word) , .odt (OpenOffice) , *.mxl. 
  • Далі менеджер відсилає комерційну пропозицію клієнту.
  • Клієнт надсилає відповідь, яка фіксується як комерційна пропозиція, що введена на підставі вихідної комерційної пропозиції.
  • За результатами узгодження менеджер відзначає ті позиції, за якими з клієнтом узгоджені умови.

  Після того, як комерційну пропозицію погоджено і договір укладено, виконання поставок виконується в рамках замовлень.

  Управління замовленнями клієнтів

  В конфігурації "Управління торгівлею" замовлення є "центром управління" усіма подальшими діями щодо його виконання.

  За необхідності, користувачі можуть використовувати статуси замовлень, що описують етапи їх проходження: "Не узгоджене", "Узгоджене", "До забезпечення", "До відвантаження", "Виконане". На підставі статусу та відомостей про оплату та відвантаження замовлення, автоматично розраховується його поточний стан готовності ("Очікується аванс", "Готове до відвантаження", інше).

  Для замовлень може автоматично формуватися резервування з поточних залишків складу або у прогнозованих поставках, для кожного рядка замовлення клієнта. Механізм працює як при введенні нових замовлень клієнтів, так і при редагуванні раніше введених, що виключає помилки резервування.

  У будь-який момент менеджер може отримати детальну інформацію про стан замовлення: яким чином має бути оплачений замовлення клієнта відповідно з зазначеними у ньому етапами оплати, станом оплати за замовленням, та відвантаження по замовленню.

   Програма автоматично контролює відповідність замовлень умовам торговельних угод, не дозволяючи відхилятися від них користувачам, які не мають відповідних прав. Для узгодження відхилень від умов угоди може використовуватися бізнес-процес узгодження замовлення. При цьому система автоматично направить уповноваженим користувачам завдання на погодження замовлення і затвердить його за наявності позитивного рішення відповідальних за узгодження осіб.

  Рішення надає можливість вказати графік оплати за замовленням (як в частині авансових платежів, так і в частині платежів з погашення дебіторської заборгованості).

   Це дозволяє планувати надходження виручки по днях, контролювати дотримання клієнтом обумовлених термінів оплати, виділяти прострочену дебіторську заборгованість. Прострочена заборгованість може бути проаналізована в розрізі тих етапів оплати, які зареєстровані в замовленні клієнта. Програма дозволяє автоматично забороняти відвантаження клієнтам з терміном заборгованості більше установленого ліміту. При оформленні відвантаження без замовлення також передбачено зазначення дати оплати, якщо оформлюється відвантаження в кредит.

  Крім планування грошових коштів і контролю дебіторської заборгованості, інформація про дотримання графіка оплат враховується при обробці замовлення клієнта. Товари під замовлення будуть закуповуватися тільки при отриманні оплати по етапу "Аванс", для початку відвантаження товарів за замовленням, крім оплати авансу, повинна надійти оплата по етапу "Передоплата".

  Інформація по тих замовленнях, за якими може бути виконане відвантаження товарів, автоматично формується у вигляді списку розпоряджень на відвантаження. При цьому враховується дата відвантаження, зазначена в замовленні.

  Контроль виконання розпоряджень ведеться з точністю до окремих позицій замовлення. Система запобігає "перевиконання" розпорядження, щоб відвантажена кількість не перевищувала замовлення.

  Ведеться облік планової та фактичної заборгованості в розрізі замовлень, термінів оплати та документів розрахунків.

  Для продажів в партнерську мережу передбачена оптимізація роботи з групами партнерів по однаковим правилам продажів. З метою максимально швидкої обробки потреб партнерів з дотриманням корпоративних правил обслуговування може бути використаний настільки короткий бізнес-процес обробки замовлення, наскільки це необхідно.

  Самообслуговування клієнтів

  У програмі передбачена можливість самостійної реєстрації замовлень клієнтами через Інтернет. Клієнту дається доступ до інформаційної бази і вказується пароль входу.

  Працюючи в системі самообслуговування, клієнт може виконати наступні дії:

  • Подивитися загальну інформацію по своїх замовленнях.
  • Оформити нове замовлення, вказати спосіб доставки. При підборі в замовлення, клієнт може переглянути картку товару з коротким описом і фотографією товару.
  • Подивитися стан замовлень.
  • Проконтролювати стан взаєморозрахунків, уточнити свої дані;
  • Зареєструвати скаргу або претензію, бачити стан її обробки;
  • Зареєструвати заявку на повернення;
  • Оформити звіт про продажі, якщо клієнт є комісіонером;
  • Оформити акт розбіжностей під час приймання товарів;
  • Зареєструвати плани по закупкам товарів.

  Отримувати автоматичні повідомлення за результатами подій в інформаційній базі або на основі аналізу даних.

  Інформація, яка введена зовнішнім користувачем, автоматично з'являється в інформаційній базі. Замовлення, що оформлені зовнішнім користувачем, обробляються, як будь-які інші замовлення.

  Автоматизація продажів групи торгових компаній/холдингу

  Підтримується схема роботи, при якій товар закуповується на одні організації компанії, а продається від особи інших організацій ("Інтеркампані"). При цьому відповідно до налаштованих правил автоматично підбирається організація-власник товару, що продається, оформляється перепродаж товару між організаціями всередині компанії.

  Управління торговими представниками

  У програмі реалізована функціональність з управління торговими представниками (торговими агентами): закріплення клієнтів за агентами, призначення графіка відвідування, планування відвідувань клієнтів, формування детальних завдань зі збору замовлень і рішенням інших довільних питань. За результатами відпрацьованих завдань в інформаційній базі можуть бути автоматично створені замовлення клієнтів. Також фіксується інформація про витрати торгового представника (авансові звіти) і зібрана інформація про клієнтів.

  Передбачена також можливість самостійної роботи торгових представників без оформлення попередніх завдань: Торговим представникам передається інформація про товари і клієнтів. Після роботи з клієнтами торговий представник фіксує оформлення замовлення, уточнює відомості про клієнтів або вводить дані про нових клієнтів, фіксує дані про витрати.

  Аналіз діяльності торгових представників проводиться за допомогою різних звітів: можна порівняти діяльність торговельних представників з точки зору ефективності їх роботи, а також провести план-фактний аналіз діяльності торгових представників.

  Застосування для управління продажами в роздрібній мережі 

  Програма дозволяє автоматизувати управління продажами через власну мережу магазинів. При цьому є можливість:

  • Формування асортименту товарів відповідно до форматів магазинів (супермаркет, магазин біля будинку, бутик і т.д.).
  • Установка кількісних обмежень (квот) для категорій товарів в магазинах різних форматів.
  • Визначення складу товарної категорії - які саме товари будуть представляти кожну категорію в кожному форматі.
  • Визначення ролі товару в асортименті, стадії асортименту і призначення виду цін для товарів асортименту.
  • Проведення аналізу по контролю і станом асортименту.

  В залежності від формату магазинів застосовуються різні схеми автоматизації.

  Інтеграція зі спеціалізованим рішенням, встановленим в магазинах

  Для управління продажами в роздрібній мережі рекомендується використовувати продукт "Управління торгівлею" в зв'язці з "Роздріб для України" або одним з галузевих рішень на базі "Роздріб для України".

   Така Схема забезпечує:

  • В офісі - максимальні можливості управління складами, управління взаємовідносинами з постачальниками, планування та аналіз продажів в різних розрізах, організації акцій підвищення лояльності покупців.
  • У магазині - автономну роботу, не залежну від надійності каналу зв'язку з офісом, зручне, функціональне робоче місце касира.

  У магазинах може використовуватися також ПО сторонніх виробників.

  Продажі в магазині, автоматизованому за допомогою "Управління торгівлею для України"

  Роздрібні операції можуть також виконуватися і безпосередньо в "Управління торгівлею для України". При цьому можна використовувати різне торгове обладнання та реєстратори розрахункових операцій (РРО): фіскальні реєстратори, сканери штрих-кодів, електронні ваги, термінали збору даних тощо.

  При оформленні роздрібних продажів касир використовує спеціалізоване робоче місце, яке дозволяє виконувати послідовно всі операції при продажу товарів у торговому залі:

  • відкриття касової зміни;
  • оформлення чека;
  • прийом оплати від покупця;
  • закриття касової зміни;
  • передача роздрібної виручки в касу підприємства.

  Оплата чека може виконуватися як готівкою, так і з використанням платіжних карт.

  У процесі оперативної роботи передбачена можливість оформлення повернень протягом касової зміни.

  Після закриття касової зміни формується документ "Звіт про роздрібні продажі". Інформація про всі пробиті чеки після закриття касової зміни зберігається в інформаційній базі у вигляді архівних чеків. Після  закриття касової зміни, на підставі архівних чеків, можна оформити операцію повернення товарів роздрібному покупцеві.

  Програма дозволяє не тільки проводити оплату платіжними картами (еквайрингові операції), але і відстежувати процес перерахування грошових коштів з банку. Автоматизовано процес завантаження даних про еквайрингових операціях, реалізовані звіти для контролю проходження еквайрингових платежів.

  Продажі з використанням платіжних карток можуть проводитися також і в оптовій торгівлі.

  Продажі в неавтоматизованих (віддалених) точках

  Програма автоматизує роботу з віддаленими торгівельними точками, в яких не забезпечено доступ до бази "Управління торгівлею 8 для України". Як приклад можна привести невеликі магазини, ларьки тощо.

  У торговельній точці реєстратори розрахункових операцій (РРО) використовуються тільки для реєстрації грошових сум, отриманих від покупців, що достатньо для дотримання поточних правил використання РРО в Україні. При цьому передбачається, що в момент здійснення продажу, цей продаж не реєструється в програмі.

  Роботу з торгівельною точкою можна представити у вигляді такої схеми:

  По завершенню періоду торгівельна точка передає в касу торговельного підприємства грошові кошти, отримані при продажу товарів покупцеві.

  Якщо в торговельній точці ведеться детальний облік продажу товарів, то торгівельна точка також повідомляє про кількість проданих товарів. Ця інформація реєструється за допомогою документа "Звіт про роздрібні продажі".

  У тому випадку, якщо в точці не ведеться детальний щоденний облік проданих товарів, торгівельна точка проводить інвентаризацію і отримує дані про поточні залишки товарів.

  Відхилення, що виявлені інвентаризацією, будуть означати обсяги продажів за період часу після попередньої інвентаризації.

  Нестачі і надлишки товарів, що виявлені інвентаризацією і не пов'язані з продажами в неавтоматизованій торговій точці, можна зареєструвати в інформаційній базі відповідно документами "Списання нестач товарів" і "Оприбуткування надлишків товарів". Ці документи можуть бути сформовані в рамках проведення інвентаризаційної кампанії.

  У будь-який момент програма дозволяє проконтролювати правильність здачі роздрібної виручки і порівняти обсяг роздрібної виручки з отриманою від точки інформацією про продажі товарів.

  За допомогою різних звітів можна проводити порівняльний аналіз роздрібних продажів товарів у різних торгівельних точках, аналізувати оптимальний запас товарів в них. У роздрібній торгівлі можна використовувати всі ті методи управління запасами для розрахунку оптимального запасу товарів, які застосовуються і при оптових продажах.

  Застосування для управління закупівлями

  Аналіз і прогнозування попиту

  Для аналізу попиту на товари можна застосовувати АВС і XYZ-аналіз продажів. Проведення АВС-аналізу можливе за кількома показниками. АВС-аналіз продажів за обсягом продажів дозволяє провести розподіл товарів на АВС-класи з погляду попиту на товари в покупців. В клас А потраплять товари, на які попит найвищий а в клас С – товари, на які попит найнижчий. 

  Проведення XYZ-аналізу продажів дозволяє визначити стабільність продажів товарів. З точки зору продажу товарів XYZ-аналіз дозволяє розділити товари на наступні класи; стабільний попит на товари, тенденції до збільшення попиту на товари, разові покупки (нерегулярне споживання).

  Проведення комплексного АВС і XYZ-аналізу дозволить визначити оптимальний запас товарів (тобто планувати до закупівлі лише ті товари, які стабільно купуються і в загальному обсязі) або закупівлі зі страховим запасом товарів (тобто планувати ще й закупівлі по тих товарах, які продаються нерегулярно , але все-таки мають достатньо високий попит у покупців).

  Для прогнозування попиту на товари можна використовувати інструмент, закладений в підсистемі "Планування закупівель". В якості джерел для аналізу попиту на товари можна використовувати наступні: потреби покупців, сформовані на підставі оформлених замовлень покупців, обсяг продажів за минулий період часу, обсяг закупівель за певний період часу. При прогнозуванні попиту можна також враховувати внутрішні потреби підприємства (замовлення від власних підрозділів, замовлення від роздрібних точок, власних магазинів, потреба комплектуючих для складання і т. Д.).

  При цьому передбачена як можливість скласти кілька джерел, так і вибрати максимальне значення з усіх джерел. Наприклад, можна вибрати максимальне значення виходячи з обсягу продажів за попередній місяць і всіх оформлених замовлень на поставку товарів і внутрішніх замовлень за той же період або аналогічний період минулого року.

  Поповнення складських запасів

  Підтримується кілька стратегій поповнення запасів: "об'ємно-календарне планування" на основі прогнозу попиту, "замовлення по точці перезаказу" (з фіксованим розміром або з регулярним інтервалом поставки), "замовлення під замовлення". Різні стратегії поповнення можуть бути призначені індивідуально кожному товару на кожному складі. Стратегія поповнення запасу може бути розрахована автоматично, на підставі ABC / XYZ-класифікації запасів. Передбачена також можливість ручної зміни стратегії управління запасами. При автоматичному розрахунку необхідного запасу товарів для поповнення, розрахунок може виконуватися окремо для кожного складу, при цьому враховує регулярність продажів товарів (мінімальний запас) і сплески продажів (страховий запас). Розрахунок запускається регулярно автоматично. 

  Для більш детальної інформації звертайтесь за телефоном: 

  0382 631356;  0961200683

   

  Информация

  Если Вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами по толефону 0800 21-31-88 или по электронной почте.

  Также Вы можете воспользоваться формой обратной связи.