• После покупки программного продукта для автоматизации учета, очень часто пользователи нуждаются в обучении (для этого есть Центры сертифицированного обучения), консультациях, обновлении информационной базы …

  14.07.13 22:05
 •  

     Сервіс FREDO Звіт надає такі можливості:

  • шифрування та підпис документів електронним цифровим підписом (ЕЦП);
  • формування та подача регламентованої звітності в різні державні органи, в тому числі, через «Єдине вікно»;
  • перевірка заповнення документу (за допомогою вбудованих камеральних перевірок), друк або збереження документа на електронних носіях;
  • дистанційна (за наявності Інтернет) відправка звітів в контролюючі органи та отримання квитанцій про доставку звітів за призначенням;
  • реєстрація податкових документів в ЄРПН, перевірка реєстрації податкових документів в ЄРПН, отримання зареєстрованих податкових документів з ЄРПН;
  • обмін податковими документами між контрагентами;
  • отримання довідки про стан рахунку ПДВ;
  • пакетна обробка документів …
  26.10.12 14:16
 • Сумма прибыли (убытка), подлежащая налогообложению, обычно отличается от суммы прибыли (убытка), полученной по даным бухгалтерского учета. И это закономерно. Ведь правила формирования финансового результата, которые определены Законом о бухгалтерском учете и П(С)БУ, во многом не совпадают с правилами определения налогообагаемого результата, установленными Законом о прибыли …

  11.01.11 19:48

Последние посты

Информация

Если Вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами по толефону 0800 21-31-88 или по электронной почте.

Также Вы можете воспользоваться формой обратной связи.