Блог компании

Корпоративный блог
сотрудников компании
АудитСофт

В даном разделе представлена точка зрения наших сотрудников на тот или иной вопрос, продукты или решения компании. Мнения, высказываемые сотрудниками, являются их личными взглядами и не обязательно отражают взгляды компании.
 • После покупки программного продукта для автоматизации учета, очень часто пользователи нуждаются в обучении (для этого есть Центры сертифицированного обучения), консультациях, обновлении информационной базы …
  14.07.13 22:05.      Автор: Юлия Красуцкая
 •      Сервіс FREDO Звіт надає такі можливості: шифрування та підпис документів електронним цифровим підписом (ЕЦП); формування та подача регламентованої звітності в різні державні органи, в тому числі, через «Єдине вікно»; перевірка заповнення документу (за допомогою вбудованих камеральних перевірок), друк або збереження документа на електронних носіях; дистанційна (за наявності Інтернет) відправка звітів в контролюючі органи та отримання квитанцій про доставку звітів за призначенням; реєстрація податкових документів в ЄРПН, перевірка реєстрації податкових документів в ЄРПН, отримання зареєстрованих податкових документів з ЄРПН; обмін податковими документами між контрагентами; отримання довідки про стан рахунку ПДВ; пакетна обробка документів …
  26.10.12 14:16.      Автор: Юлия Красуцкая
 • Любая компания, использующая для автоматизации учета и планирования на предприятии систему на платформе 1С:Підприємство (Управління торгівлею, Управління невеликою фірмою, Бухгалтерія) рано или поздно сталкивается в необходимостью  модернизации, актуализации программного продукта …
  14.02.12 13:37.      Автор: Руслан Костюк
 • Очень часто при внедрении программных продуктов  компания-заказчик не уделяет должного внимания составлению технического задания на внедрения программного продукта, скажем "BAS ERP" …
  29.09.11 15:14.      Автор: Руслан Костюк
 • Персонал предприятия является наиболее ценным ресурсом любого предприятия в то же время, наиболее сложным объектом управления в компании. Описание решения (управление задачами) Разработка на платформе 1С …
  17.06.11 11:29.      Автор: Руслан Костюк

Топ 5